Jak aplikace funguje?

Jednoduchá aplikace

  • Aplikace je kompletní řešení testování i proctoringu, které umíme přizpůsobit na míru.
  • Kombinace různých typů úloh, layoutu. Možnost audio a video obsahu v HTML5.
  • Multijazyková podpora – prostředí aplikace i podpora samotných úloh v testech.
  • Offline režim pro výpadek připojení bez přerušení průběhu testu – odpovědi i záznam se dočasně ukládají na straně uživatele.
  • Platforma Azure poskytuje téměř neomezenou škálovatelnost.

Vzdálený dohled a umělá inteligence

  • Aplikace vyžaduje sdílení obrazovky, nahrávání zvuku z mikrofonu a nahrávání obrazu z webkamery.
  • V aplikaci je implementováno 5 různých kontrol („checklists“) – kontrola identity, kontrola zkoušené osoby, kontrola běžících procesů, kontrola místnosti, live kontrola během zkoušky
  • Kontrolu v reálném čase zajišťují AI modely vytvořené na míru pro vzdálenou kontrolu během online zkoušek.

Aplikaci vzdáleného dohledu jsme vyvinuli ve spolupráci s Born Digital

Využíváme platformu Microsoft Azure

Bezpečná správa dat, v souladu s GDPR

Odpovědi účastníků, identifikace i kompletní záznamy jsou uloženy na zabezpečených serverech Scio pro vyhodnocení a možnost kontroly potenciálních porušení průběhu. Proběhnou fáze vyhodnocení, které zajišťují nezpochybnitelnost výsledku a následně jsou data smazána. Zajišťujeme úplný soulad se všemi pravidly a legislativními předpisy při zpracovávání osobních údajů na straně testování a proctoringu.

Scio je registrováno jako zpracovatel u Úřadu na ochranu osobních údajů.