Jít ke zkoušce Naplánovat ukázku

Jak se lékařská fakulta stala průkopníkem v digitalizaci přijímacích zkoušek na Slovensku

Již třetím rokem spolupracujeme s Jesseniovou lékařskou fakultou Univerzity Komenského v Martině. Po propuknutí pandemie hledala způsob, jak uskutečnit přijímací zkoušky v online prostředí. Nakonec se stala jednou z prvních slovenských fakult, které kompletně přešly na online přijímací řízení. Hlavními kritérii spolupráce byla možnost použít vlastní testové otázky a přístupnost zkoušek i pro zahraniční studenty. Online přijímací řízení nyní fakulta organizuje již třetím rokem. Po jejich vzoru se přidaly i další slovenské fakulty. Jako hlavní výhody digitalizace přijímacích zkoušek fakulta vnímala sjednocení podmínek pro všechny uchazeče, jednodušší organizaci zkoušek a úsporu financí při testování zahraničních uchazečů. I přes všechny změny si fakulta dokázala zachovat srovnatelnou úspěšnost jako při prezenčních zkouškách. Příjemným zjištěním bylo i zvýšení počtu přihlášek.

 

Klíčové výsledky digitalizace zkoušek

Snížení počtu otázek a zkrácení času o 50%
V rámci online zkoušek došlo ke snížení počtu otázek na polovinu (ze 160 na 80). Tím pádem se zkrátil i čas trvání zkoušky na zhruba 70 minut.

Srovnatelná úspěšnost s prezenčními zkouškami
Úspěšnost uchazečů byla téměř totožná jako při prezenčních přijímacích zkouškách, rozdíl se pohyboval na úrovni pouhých desetin procent.

Organizaci zkoušek namísto 30 řeší už jen 4 zaměstnanci
Při přechodu do online prostředí se významně ušetřila kapacita zaměstnanců a celá organizace zkoušek se tak zjednodušila. Při prezenčních zkouškách bylo potřeba přibližně 30 zaměstnanců, při přechodu do online prostředí se na organizaci podíleli 4 zaměstnanci fakulty. Zbytek tvořil Scio tým.

5% nárůst počtu uchazečů
Fakulta meziročně zaznamenala nárůst přihlášených uchazečů o 5 %. Zvýšil se i poměr uchazečů, kteří se zkoušek reálně zúčastnili. Běžně nám z přihlášených zájemců přišlo na prezenční přijímací zkoušku 80-85%, v online formě přijímacího testu absolvuje test až 95% přihlášených uchazečů.

 

Výhody přechodu na online testování

Jednotné podmínky
K jednotnějším podmínkám přispěl fakt, že online testování nevyžaduje po zahraničních studentech cestovat přes hranice. Podmínky se sjednotily i díky totožným testům pro všechny uchazeče na daném termínu, což nebylo při prezenčních zkouškách možné. Díky tomu je hodnocení uchazečů objektivnější a spravedlivější.

Finanční úspora při testování zahraničních uchazečů
Původně zástupci fakulty cestovali do zahraničí za uchazeči, aby jim umožnili účast na přijímacím řízení. S přechodem do online prostředí potřeba cestování odpadla a s tím i vysoké cestovní náklady.

Zachování počtu zahraničních studentů
Zároveň si fakulta dokázala zachovat stejný poměr zahraničních uchazečů. S online přijímacími zkouškami se změnila pouze flexibilita, kterou jim nyní škola nabízí.

Podpora a know-how
Jako výhodu fakulta vnímala námi předané know-how v online zkouškách, rychlou komunikaci a technickou podporu vůči fakultě i studentům.

Scio nám vyšlo velmi vstříc. Mohli jsme aplikovat vlastní testy, přizpůsobit si čas i datum konání. Uvedli nás do věcí, se kterými jsme dosud neměli zkušenost, převzali jsme jejich know-how i ohledně organizování zkoušek. Samotná komunikace s týmem Scio byla rychlá, efektivní a vždy proaktivně hledali řešení k problémům. Ceníme si také dobré informovanosti a technické podpory vůči našim uchazečům.

Juraj Mokrý, proděkan fakulty

Rychlejší výsledky
Doba čekání na výsledky se zkrátila. Fakulta získá výsledky testů mnohem rychleji než při papírovém vyhodnocování testů.

Ověření technologických kompetencí uchazečů
Kromě testování vědomostí se ověřuje i technologická zručnost a zda-li se uchazeči dokáží orientovat v online prostředí. To je samozřejmě i pro budoucí profesi ve zdravotnictví nezbytně nutná kompetence.

 

Doporučení

Online prostředí neumožní uchazečům poznat atmosféru školy
Mnoho uchazečů se při výběru univerzity rozhoduje na základě toho, jak na ně působí prostředí školy a přístup zaměstnanců. Při online přijímacím řízení tato možnost odpadá. Fakulta se to snažila studentům vynahradit například v rámci dnů otevřených dveří, kdy natáčela rozhovory se studenty v prostorách školy.

Juraj Mokrý
Proděkan fakulty
Sciolink News

Nenechte si uniknout naše pravidelné EdTech novinky